ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุพิสิษท์เรดิโอ FM.92.75 MHz. ติดต่อโฆษณาหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คุณ พิสิษฐ์ รื่นเกษม โทร.093-5655242,099-3396444

241380

241381